Procesbegeleiding voor ingewikkelde vraagstukken

Brede blik
& samenspel

Ramon Landman

Tijdens mijn studie en promotie aan de TU Delft leerde ik wat er nodig is om fundamentele kennis te ontwikkelen en door te vertalen naar oplossingen voor de praktijk - dat bleek geen sinecure. Al van jongs af aan staat alles in het teken van zaken doorgronden en het overdragen van de essentie op navolgbare wijze. Gedurende talloze onderzoekstrajecten ontdekte ik daarnaast dat het op 1 lijn brengen van ambities, belangen en kennis van stakeholders de sleutel is tot succes van samenwerkingsverbanden.

Het smeden van collectieven vroeg van mij meer kennis over en begrip voor mensen. Het roer ging om en ik maakte de overstap van de wetenschap naar de wereld van leiderschap, coaching en teamontwikkeling. Ik leerde mezelf kennen, invoelen en team dynamiek lezen. Ik ontdekte de kracht van sturen op het ‘onzichtbare' - zo komen talenten tot bloei, zowel van een individu als een groep.

Een paar jaar later, verdiepte ik deze leiderschapskwaliteiten en coachingsvaardigheden in de rol van directeur van een groeiend ingenieursbureau. De setting was commercieel én maatschappelijk betrokken en vroeg om een bedrijfsvoering die beide ambities vertegenwoordigde. De queeste: het verbinden van ons strategisch bedrijfsvoeringsplan aan de individuele ontwikkelwensen van onze mensen en waar nodig het herinrichten van processen.

In deze laatste setting liep ik Nina tegen het lijf, een soortgenoot en gelijkgestemde. Beiden bekijken we vraagstukken integraal en samen staan we sterk. Daarmee ontstond de basis voor Koersbekenners - ons initiatief om onszelf onbevangen in te brengen bij het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen!

Nina Cranen

Vroeger bouwde ik huisjes van sprookjesboeken en probeerde het verhaal achter de plaatjes te ontdekken om de inzichten vervolgens te delen met anderen. De noodzaak om te vertellen wat ik zag, zat er al vroeg in. Zo schreef ik tijdens mijn journalistieke opleiding een boek over vrouwenhandel in Italië, en leerde dat mensen in hun kern geraakt moeten worden om te veranderen.

Vandaag de dag gaat mijn 'zien' meer over het vormen van visies die ruimte maken voor vernieuwing. Na mijn carrière in de journalistiek en marketingcommunicatie, rolde ik vanuit mijn kennis over participatie – de kant van het vastgoed op. Ik zette mijn tanden in de sociale aspecten van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam. Tijdens deze ontdekkingstocht kon ik de theoretische kennis uit mijn master Bestuurskunde direct in praktijk brengen.

Op basis van een visie op inclusieve steden, lukte het om coalities te smeden en draagvlak te vergroten voor de sociale plannen. Samen met bewoners, marktpartijen, toegepaste wetenschap, onderwijs en overheid ontstond een programma voor werkgelegenheid, talentontwikkeling en participatie. Ik leerde dat het belangrijk is dat we naast gebouwen en wegen, ook werken aan sociale structuren die mensen en instanties verbinden.

Met Koersbekenners maak ik samen met Ramon ruimte voor mijn passie: het begeleiden van grootschalige projecten die een vruchtbare bodem creëren voor onze omgeving. Wij zoeken daarin altijd naar een gemene deler tussen betrokkenen en blijven verbinden en verknopen tot er een sterk weefsel ontstaat!