Procesbegeleiding voor ingewikkelde vraagstukken

Mét anderen
aan de slag

Ingewikkelde vraagstukken kennen vele betrokkenen met uiteenlopende belangen. Om op efficiënte wijze een effectieve oplossing te vinden, is het belangrijk het maximale uit jezelf en de samenwerking te halen. Met onze diensten helpen wij graag met het vergroten van draagvlak en eigenaarschap.

Overheden

Overheden en semi-overheden met een veranderende rol of een maatschappelijke uitdaging staan wij graag bij met onze diensten.

Denk aan vraagstukken die horen bij de energietransitie, stedelijke ontwikkeling, huisvesting en de arbeidsmarkt. Wij helpen bij het smeden van samenwerkingsverbanden en coalities, het vergroten van draagvlak en eigenaarschap (binnen en buiten de eigen organisatie) en het meetbaar maken van deze ontwikkelingen. Denk aan indicatoren zoals het aantal (netwerk)partners, samenwerkingsverbanden, impact op de omgeving en diens betrokkenheid.

Vastgoed

Vastgoedontwikkelaars, -beleggers en bouwers worden in toenemende mate (mede) verantwoordelijk gesteld voor het realiseren van duurzame leefomgevingen en sociaaleconomische impact.

Procesbegeleiding helpt bij het op 1 lijn brengen van de ambities van zowel de markt als de overheid en lokale stakeholders en het vertalen van deze ambities naar uitvoerbare strategieën. Dit zorgt voor (mede)eigenaarschap, een soepeler verloop van (wettelijke)procedures en de kans om ook in de eigen bedrijfsvoering een procesefficiency slag te maken. Daarnaast helpt procesbegeleiding bij het in grotere context plaatsen van ontwikkelingen zodat ook nationale en Europese geldstromen aangehaakt kunnen worden.

Al het beste kan uitkomen, als je weet Wat en Welke en Wie.

Benjamin Hoff Tao of Pooh

Onderwijs

Onderwijsinstellingen die de ontwikkeling van studenten aan willen sluiten op de behoeften uit de praktijk, hebben baat bij processen die een brug slaan tussen het onderwijs en de praktijk.

Wij helpen graag met het opstellen van een strategie, een programmatische aanpak en de implementatie van werkvormen zoals Design Thinking. Zo kunnen netwerken verstevigd worden, kansen voor studenten vergroot en de ontwikkeling van het onderwijs duurzaam geborgd.

Toegepaste wetenschap

Wij helpen graag met het vertalen van wetenschappelijke ambities naar navolgbare uitvoeringsstrategieën, en het smeden van coalities om het aanwezige talent te kanaliseren en het creëren van politiek/bestuurlijk draagvlak.

Wetenschappelijke instellingen en initiatieven die innovaties klaarstomen voor de praktijk, worden vaak geconfronteerd met een groot scala aan (organisatorische) uitdagingen zoals: aansluiten op overheidsagenda’s, het vormen van consortia, het verleggen van geldstromen, het stroomlijnen met onderwijs en het doorvertalen van een wetenschappelijke strategie naar een tactisch plan waarmee grootse ambities uitgevoerd kunnen worden.

Slechte communicatie verbreekt de verbinding tussen strategie en uitvoering.

Chuck Martin Internet of Things Expert

Midden, klein en grootbedrijf

De nieuwe generatie medewerkers is niet op zoek naar een baan, maar naar een invulling van hun bestaan.

Dit vraagt van bedrijven dat ze ruimte geven aan betekenisvol werken in lijn met de koers van hun bedrijfsvoering. Wij helpen MKB'ers die aan de slag gaan met hun SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties). Niet als modegril maar als duurzame organisatievorm waarbij mensen, proces en inhoud elkaar versterken.